Da naš čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma, nije nikakvo čudo. Ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema…